Header Image

#littsmarter, powered by PechaKucha

Trondheim har ambisiøse klimamål. Vi ønsker å engasjere innbyggere til å bidra med klimatiltak på en #littsmarter måte. Noen gode eksempler ble allerede samlet her: https://trondheim2030.no/tag/litt-smarter/ Og vi trenger flere!
Under årets Trondheim Playground og Klimafestivalen i Trondheim skal 10 historier presenteres live i PechaKucha-format. Har du eller noen du kjenner en god historie å fortelle? Ta kontakt med Chin-Yu (chin-yu.lee@trondheim.kommune.no) innen 15.8.
Ingenting er for stor, og ingenting for liten!

=================================

The City of Trondheim has ambitious goal for climate mitigation. We’d like to engage our citizens to take climate actions in a #littsmarter way. Some good examples are collected here already: https://trondheim2030.no/tag/litt-smarter/ And we need more!
During Trondhiem Playground and Klimafestivalen i Trondheim 10 stories will be presented live in PechaKucha format. Do you or someone you know have a good story to tell? Contact Chin-Yu (chin-yu.lee@trondheim.kommune.no) by August 15th.
Nothing is too big, and nothing too little!

September 4

19:00

– 21:00

(2h)

Work-Work – Munkegata 58