Header Image

Grønn områdeutvikling og lavtemperatur fjernvarme

Jobber eller studerer du innenfor energifeltet eller er du interessert i fornybar energi og byutvikling, er dette seminaret for deg!

Fjernvarme er en viktig teknologi for å øke energieffektiviteten til oppvarmingssystem i byer og bydeler, fordi det muliggjør en økonomisk utnyttelse av avfall og spillvarmekilder, og derfor reduserer miljøpåvirkningene til energiproduksjon betraktelig.

For å redusere varmetap i distribusjonsnettet, og for å kunne utnytte spillvarme fra bygninger og industri samt fornybare varmekilder på en mer effektiv måte, er det nødvendig til å bytte til lavere distribusjonstemperatur enn det som anvendes i dagens fjernvarmenett.

Lavtemperatur-fjernvarme er en relevant oppvarmingsløsning til nye boligområder, slik som Nyhavna og Østbyen, hvor det vil være kraftig utbygging de kommende årene.

I dette seminaret vil aktører fra forskjellige bransjer, inkludert kommunen, fjernvarmeleverandøren (Statkraft Varme), forskning- og utviklingssektoren, Enova som en finansierende aktør, samt utbyggere til Nyhavna og Østbyen samles for å diskutere om fremtidige energiløsninger til disse områdene.

Utfordringen med å få til grønn områdeutvikling og ikke bare enkeltstående superbygninger er ofte å få de forskjellige aktørene til å samarbeide. Det er dette som er målet med seminaret – skape diskusjon og samarbeid mellom de forskjellige bransjene.

Arrangementet krever påmelding, sikre deg en plass her: https://mellomila.hoopla.no/sales/3332270807

Arrangør: SINTEF Energi

August 23

08:30

– 10:30

(2h)

DIGS – Olav Tryggvasonsgate 30

Facebook-arrangement